Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Членове на училищния парламент са Асан Сюлейманов,Айсун Мюмюнов,Бейдат Мехмедалиев,Виржиния Захариева и Янка Радкова.