Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Учениците на ОУ Васил Левски изготвиха мартеници с благотворителна цел