Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Учениците се състезаваха в щафета и други спортни състезания.