Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

144 години от обесването на Васил Левски