Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Проект за опазване на чистотата и хигиената в сградата на училището и двора