Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Дори учениците от 1 клас се включиха с голямо желание и удоволствие.Най-добрите получиха грамоти!