Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Новини и Събития

На 28.06. 2022г. ОУ“Васил Левски”, село Върбица, община Горна Оряховица ще участва в междуучилищни събития за повишаване на  мотивацията  за учене, изграждане на по-голяма увереност в собствените  сили, насърчаване на  бъдещите  социална и личностна реализация по проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Програмата за междуучилищните събития, които ще се проведат в СУ"Георги Измерлиев" маже да видете  тук

 

 

 

Приветствено слово на г-н Йордан Йорданов директора на ОУ"Васил Левски", село Върбица по случай 24-май

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ

 

Поздравявам Ви с най-светлия празник на българската духовност – 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тази паметна дата е празник на българското слово, което отеква и пренася през вековете славата на Светите братя Кирил и Методий. Прекланяме се пред делото на Солунските братя и отдаваме почит на всички, които пазят нашето културно-историческо наследство и го предават на бъдните поколения. През хилядолетната ни история писмеността, училището и знанието винаги са били символ и стожер на българската идентичност.

Уважаеми учители,

Днес всички Вие заслужавате  дълбока почит за огромните усилия и обич, с които раздавате себе си, за да изградите бъдещото поколение на България от достойни и образовани млади хора. Благодаря ви, че в тези трудни дни, дни на изпитание, вие доказахте, че да си учител не е просто професия, а призвание. Продължавайте всеотдайно, с достойнство и последователност, да водите своите ученици в света на познанието. Нека успехите на Вашите ученици Ви носят лично удовлетворение и радост! Пожелавам Ви все така неуморно да следвате великата мисия, завещана от предците ни – да образоваме нашите деца, да обичаме и пазим родния език!

Скъпи ученици,

На този празник, Ви пожелавам да успеете да видите през Вашите очи доброто, красивото и възвишеното, да оцените важните уроци, които получавате в училище, за да можете да ги предадете на следващите поколения. Бъдете здрави и упорити, учете с желание, оптимизъм и воля.  И помнете, да се учиш е все едно да плуваш срещу течението, щом спреш, отнася те назад. Затова не преставайте да учите, за да може течението да ви помогне да  плувате напред и да акостирате на онзи бряг, където ви чака успех. Грабете с  пълни шепи  това, което ви дават вашите учители!

 Уважаеми родители,

Благодаря ви, че в тези трудни за всички ни дни, бяхте близо до децата си и подкрепяхте както тях, така и учителите. Без вас нито учителите, нито децата щяха да се справят сами. Вие влязохте в активна партньорска роля, която направи обучението в електронна среда възможно.

Най-важната професия на света е професията – родител, но нека не забравяме, че учителите всъщност са другите родители на децата ви – тези, на които ги оставяте за 8, че и повече часа на ден. Че учителят е човек, който общува с много деца, които трябва да опази живи и здрави, и едновременно с това да постави основите на знанието в живота им. Затова бъдете благодарни и признателни на учителите на вашите деца. Те го заслужават. С вашата   човешка подкрепа и признателност, ЗАЕДНО можем да отгледаме умни и достойни хора.

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

   " Маратон на четенето"

С "Маратон на четенето" стартирахме майските празници "Май- месец на образованието, културата и духовността". Госпожа Анелия Димитрова, секретар на читалище "Градина"1894, село Върбица, община Горна Оряховица, прочете на малките ученици от първи и втори клас любими български народни приказки. Малките ученици слушаха с интерес и отговаряха на въпроси, свързани с приказката. Второкласниците и първокласниците се похвалиха, че са грамотни и те също могат да четат приказки.

тук                    

 Виртуално посещение в Къща - музей "Иван Вазов"

На 12 май учениците от трети и четвърти клас от ОУ"Васил Левски", село Върбица, взеха участие във виртуално посещение в Къща-музей "Иван Вазов". Учениците видяха работното писалище на поета, с изглед към Витоша, неговата спалня, стаята на майка му и гостната стая.

      

" Урок по родолюбие"

 В месеца на образованието, културата и духовността учениците от втори клас проведоха "Урок по родолюбие".Децата прочетоха любими  детски стихотворения посветени на родината. Разгледаха картини от приказната българска природа. Споделиха защо обичат родината. Гости на урокът бяха  децата от първи клас. Часът завърши със слушане  и пеена на любими песни за родината.

           

 

Проект „Грижа за природата“ на ОУ“Васил Левски“, село Въбрица , община Горна Оряховица одобри Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021“ Финансирането  е за стойносност 4850,16 (четири хиляди осемстотин и петдесет лева и шестнадесет стотинки) лева с включено ДДС.

За реализиране  на проекта ще вземат участие 20  ученици от І до VІ клас и педагогическите специалисти от ОУ „Васил Левски“, село Върбица, община Горна Оряховица които ще бъдат включени в следните дейности:

 • Занимания, с цел повишаване на екологичната им култура.
 • Училищен конкурс за рисунка посветена на  Международния ден на земята 22 април на тема „Опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея“.
 • Почистване на училищния двор от битови и храстови отпадъци и окопаване на дръвчетата.
 • Изграждане на екокът за отдих и развлекателни игри – беседка.
 • Облагородяване на училищния двор с поставянето на кашпи с цветя и вечнозелени храсти.
 • Оформяне на зелени алеи в училищния двор.

Уважаеми родители,

         Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
 
        Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
 
         Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
         Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
 
         Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
 
         Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
 
          Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
 
          За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
 
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Патронен празник на училището

Честване на 150 години от гибелта на Васил Левски