Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Стем среда.

     Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

   Основно училище "Васил Левски» - с. Върбица е сред  училищата, класирани за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в малка категория за училища с под 300 ученици (до 50 000 лв.).