Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

НП „Иновации в действие“

 

  Модул 1: "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата"

  

  Начало: м. септември 2023 г., край: 31.08.2024 г.

  Финансиране: 2 960.00 лв.

 

 Цели на проекта:

- Формиране на общности и екипи с визия за сродни образователни иновации чрез представяне и структуриране на идеи, които да доведат до развиване на тематични иновативни мрежи, надградени иновативни модели и/или разработени крайни продукти и инструменти за тях. 

- Популяризиране на иновативните крайни продукти с цел подпомагане и мултиплициране на опита в тематично направление.

- Създаване на условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педагогически практики.

- Превенция на отпадането от образователната система чрез създаване на мотивация за учене.

 

Очаквани резултати:

- Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички сфери на училищния живот сред учителите, директорите и експертите от регионалните управления на образованието. Изграждане на мрежи на иновации чрез създаване на иновативно пространство между училища, представители на висшите училища и неправителствения сектор, в партньорство с общи цели и теми за обмен на нововъведения. 

- Формиране на общности и екипи с визия за сродни образователни иновации чрез представяне и структуриране на идеи, които да доведат до развиване на тематични иновативни мрежи, надградени иновативни модели и/или разработени крайни продукти и инструменти за тях.

- Популяризиране на иновативните крайни продукти с цел подпомагане и мултиплициране на опита в тематично направление.

 Реализирани дейности

  В периода 25.03.2024 г. до 27.03.2024 година заедно с партньорите ни по Националната програма "Иновации в действие":

  • Иновативно училище  - Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Монтана;
  • Неиновативно училище - Основно училище "Св. св. Кирил и Методий",  село Кадиево, обл. Пловдив

  Имахме удоволствието да посетим - Иновативно училище - Основно училище "Д-р Петър Берон", гр. Пловдив. Домакините представиха своята иновация на тема “ABC play and learn“ ограмотяване на ученици от 2. клас по Английски език чрез новаторски подход с използване на наличната грамотност по Български език и плавно усвояване на уменията за четене и писане. След това директорът на училището г-н Стефан Кичуков представи най-ефективните практики и стратегии, които прилагат с цел да подпомагат сътрудничеството между учители, ученици и родители, като същевременно създават по-приятна и подкрепяща образователна среда за учениците си. Успяхме да почерпим опит от домакините и да обсъдим с участниците важната роля, която семейството играе в образователния процес и как участието на родителите в училищния живот може да бъде използвано като средство за задържане на учениците в училище. Срещата беше изключително успешна и вдъхновяваща за всички участници.

 

  

 

  

 

      От 05.06. до 07.06. 2024г. бяхме гости на I ОУ“ СВ.св. Кирил и Методий“ в град Монтана по НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“. Посрещането беше приятелско и сърдечно.

 

     

     

     

 

   След празничната програма по посрещането и представянето на гостите посетихме първия интердисциплинарен урок между предметите история и цивилизации и география и икономика в 7 клас,  на тема: „Красотите на Северозапада“. В този урок се запознахме с много интересни факти,  свързани с красивия край на България. Урокът беше увлекателен и дори гостите бяхме включени в него, показахме какво сме разбрали и научили. След раздялата с новите си приятели разгледахме града и останахме възхитени от красотата, чистотата и добрите хора, които живеят в него.

 

   

  

  

  

 

   Вторият   ден от престоя ни беше интензивен. Наблюдавахме интердисциплинарен урок между предметите физика и астрономия и биология и здравно образование с ученици от 7 клас на тема: „Възпроизвеждане на звуци в животинския свят“. Урокът беше изключително увлекателен , научихме много полезни за нас неща.

 

   

   

   

 

   Присъствахме  на урок по български език и литература в 6 „в“ клас на тема: „ Характеристика на героите в разказа „Серафим““. Учителите използваха различни методи на преподаване, за да стане урокът интересен и разбираем и за по-малките ученици. 

 

  

  

  

  

 

    Следващият интердисциплинарен урок , който наблюдавахме,  беше между предметите БЕЛ и математика –„Урок по родолюбие“, с ученици от 7 клас. След обедната почивка споделихме иновативни практики между гостите и домакините на събитието. 

 

  

  

  

  

   Денят ни приключи с едно грандиозно представяне на децата, участници в клубовете по интереси –„ Цирково изкуство“ и мажоретни състави към училището- „ Дъга на таланти“.  Представянето беше организирано в Младежки дом, град Монтана. Впечатлихме се първо от украсата в залата , която е изработена от ученици и учители, а след това от майсторското изпълнение на децата и красивите костюми, в които блестяха участниците. Затаили дъх, следяхме всеки номер и танц, аплодирахме искрено участниците . Тези изпълнения бяха награда за нас и за всички гости. След края на изявите останахме заредени с положителни емоции и красота и желание да предадем и на нашите ученици поне малка част от това, което наблюдавахме.

 

  

  

  

  

 

   На третия  ден от гостуването ни наблюдавахме интердисциплинарен урок между предметите физика и астрономия , ХООС и БЗО с ученици от 7 клас, на тема: „Водата е самият живот“. Учениците работиха по екипи, правиха и показаха опити, измерваха киселинността на различни разтвори на водата, показаха как водата влияе на живота на растенията и животните, а екип „Изкуство“ изработи красиво табло с любопитна информация. Урокът беше изключително интересен и полезен и за нас.

 

  

  

  

  

 

  Последният интердисциплинарен урок, който наблюдавахме и в който взехме участие , беше между предметите математика и ТП в 5 клас , на тема: „Пътешествие във Фигураландия“. Заедно с  учениците – домакините  и гостите взехме участие,  като намирахме лицето на различни геометрични фигури , а след това изработихме обемни фигури с помощта на топчета пластилин , дълги и къси пръчици.

 

  

  

    След края на урока конферирахме наблюдаваните уроци , споделихме впечатления, идеи и материали. Дискутирахме партньорството и ползата от програмата „Иновации в действие“. С малко тъга се разделихме с новите си приятели и потеглихме към родния край.