Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Равен достъп

Обучение на ученици от 1 клас за работа в електронна среда по дейност 2.

Обучение на родители на ученици от 1 клас и медиатор за работа в електронна среда по дейност 4.