Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Разписание, графици и програми

Дневно разписание

на ОУ"Васил Левски" село Върбица

за учебната 2020/2021 година

 

Учебният  ден в ОУ "Васил Левски", село Върбица започва в 8,00 часа и завършва в 17,10  часа , при следната продължителност на учебните часове и почивки:

  1. Учебни часове по училищния учебен план

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен час

І и ІІ клас

ІІІ и ІV клас

V- VI  и  VII клас

1.

8,00-8,35

8,00-8,40

8,00-8,40

2.

9,00-9,35

9,00-9,40

9,00-9,40

3.

9,50-10,25

9,50-10,30

9,50-10,30

4.

10,40-11,15

10,40-11,20

10,40-11,20

5.

11,30-12,05

11,30-12,10

11,30-12,10

6.

 

12,20-13,00

12,20-13,00

7.

 

 

13,10-13,40

 

Почивките между учебните часове за учениците от I и II клас са с продължителност 15 минути като между първия и втория учебен час почивката е 25 минути. Почивките между учебните часове за учениците  от III до  VII клас са с продължителност 10 минути като между първия и втория учебен час почивката е 20 минути.

  

  1. Дейностите при целодневна организация на учебния ден са : организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси, със следната продължителност на часовете и почивките между тях:

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен час

Сборна група І – ІV клас

Сборна група V- VII клас

1.

12,05- 12,40

13,00-13,40

2.

12,55-13,30

13,40-14,20

3.

13,45-14,20

14,20-15,00

4.

14,40-15,15

15,10-15,50

5.

15,30-16,05

15,50-16,30

6.

16,15- 16,50

16,30-17,10

     

График

на учебният  ден в ОУ "Васил Левски", село Върбица

при   обучение от разстояние в електронна среда 

 

1.Учебни часове по училищния учебен план

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен час

І ,ІІ  и ІІІ -ІV клас

V- VI  и  VII клас

1.

8,30-8,50

8,30-9,00

2.

9,00-9,20

9,10-9,40

3.

9,30-9,50

9,50-10,20

4.

10,10-10,30

10,40-11,10

5.

10,50-11,10

11,20-11,50

6.

11,20-11,40

12,00-12,30

7.

 

12,40-13,10

 

2.Дейностите при целодневна организация  на учебния ден са : организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси

 

Учебен час

Сборна група І – ІV клас

Сборна група V- VII клас

1.

11,50-12,10

13,10-13,40

2.

12,10-12,30

13,40-14,10

3.

12,40-13,00

14,10-14,40

4.

13,10-13,30

14,50-15,20

5.

13,40-14,00

15,30-16,00

6.

14,10-14,30

16,00-16,30

 

График за консултиране по учебни предмети втори срок за учебната 2020/2021 година

Име на учителя Клас Учебен предмет Ден Начален час Стая
Цонка Чергиланова Първи Български език и литература Вторник 12,15 Класна стая първи клас
Цонка Чергиланова Първи Математика Петък 11,30 Класна стая първи клас
Манушка Дочева Втори Български език и литература Понеделник 12,15 Класна стая втори клас
Манушка Дочева Втори Математика Сряда 13,10 Класна стая втори клас
Росица Костадинова Трети/Четвърти Български език и литература Понеделник 14,00 Класна стая на трети и четвърти клас
Росица Костадинова Трети/Четвърти Математика Сряда 13,00 Класна стая трети и четвърти клас
Симеон Тодоров трети/четвърти Английски език Вторник 12,15 Класна стая трети и четвърти клас
Николинка Кенарева Пети/Шести Български език и литература Вторник  13,10 Класна стая пети и шести клас 
 Николинка Кенарева Пети/Шести Човекът и природата Четвъртък 13,10 Класна стая пети и шести клас
Николинка Кенерева Седми Български език и литература Вторник 14,00 Класна стая седми клас
Николинка Кенарева Седми Химия и опадване на околната среда Четвъртък 14,00 Класна стая седми клас
Йордан Йорданов Седми Биология и здравно образование Понеделник 14,00 Класна стая седми клас
Вероника Русева Пети/Шести Математика

Понеделник

Четвъртък

13,50 Класна стая пети и шести клас
 Вероника Русева  Седми Математика Понеделник  14,40 Класна стая седми клас
Вероника Русева Седми Физика и астрономия Четвъртък 14,40 Класна стая седми клас
Симеон Тодоров Пети/Шести/Седми История и цивилизации Четвъртък 13,00 Класна стая седми клас
Симеон Тодоров Пети/Шести/Седми География и икономика Четвъртък 13,40 Класна стая пети и шести клас