Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Дневно разписание на учебния ден

Учебният  ден в ОУ "Васил Левски", село Върбица за учебната 2023/2024 година започва в 8,00 часа и завършва в 17,00  часа , при следната продължителност на учебните часове и почивки:

  1. Учебни часове по училищния учебен план

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен час

І и ІІ клас

ІІІ и ІV клас

V- VI  и  VII клас

1.

8,00-8,35

8,00-8,40

8,00-8,40

2.

9,00-9,35

9,00-9,40

9,00-9,40

3.

9,50-10,25

9,50-10,30

9,50-10,30

4.

10,40-11,15

10,40-11,20

10,40-11,20

5.

11,30-12,05

11,30-12,10

11,30-12,10

6.

 

12,20-13,00

12,20-13,00

7.

 

 

13,10-13,50

 

Почивките между учебните часове за учениците от I и II клас са с продължителност 15 минути като между първия и втория учебен час почивката е 25 минути. Почивките между учебните часове за учениците  от III до  VII клас са с продължителност 10 минути като между първия и втория учебен час почивката е 20 минути.