Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

График обучение от разстояние в електронна среда

График

на учебният  ден в ОУ "Васил Левски", село Върбица

при   обучение от разстояние в електронна среда 

 

1.Учебни часове по училищния учебен план

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен час

І ,ІІ  и ІІІ -ІV клас

V- VI  и  VII клас

1.

8,30-8,50

8,30-9,00

2.

9,00-9,20

9,10-9,40

3.

9,30-9,50

9,50-10,20

4.

10,10-10,30

10,40-11,10

5.

10,50-11,10

11,20-11,50

6.

11,20-11,40

12,00-12,30

7.

 

12,40-13,10

 

2.Дейностите при целодневна организация  на учебния ден са : организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси

 

Учебен час

Сборна група І – ІV клас

1.

11,50-12,10

2.

12,10-12,30

3.

12,40-13,00

4.

13,10-13,30

5.

13,40-14,00

6.

14,10-14,30