Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

График за консултиране по учебни предмети

График за консултиране по учебни предмети

 за 2021/2022 годин

     График за допълнителна работа по бълг.език и литература и история и цивилизации 5 клас за периода от 20.06. до 24.06.2022 година

Име на учителя Клас Учебен предмет Ден Начален час Стая
Росица Костадинова

Първи/Втори

Математика Понеделник 12,20 Класна стая първи и втори клас
Росица Костадинова Първи/Втори Български език Сряда 12,55 Класна стая първи и втори клас
Манушка Дочева Трети/Четвърти Български език и литература Понеделник 13,10 Класна стая трети и четвърти клас
Манушка Дочева Трети/Четвърти Математика Сряда 13,10 Класна стая трети и четвърти клас
Симеон Тодоров

Втори/Трети/Четвърти

Английски  език  Петък 13,10 Класна стая на трети и четвърти клас
Симеон Тодоров Пети/Шести Английски език Четвъртък 14,10 Класна стая пети и шести клас
Симеон Тодоров Седми Английски език Четвъртък 15,00 Класна стая седми клас
Николинка Кенарева Пети Български език и литература Сряда 14,10 Класна стая пети и шести клас 
 Николинка Кенарева Шести Български език и литература Сряда 15,00 Класна стая пети и шести клас
Николинка Кенерева Седми Физика и астрономия Вторник 15,00 Класна стая седми клас
Николинка Кенарева Седми Химия и опадване на околната среда Вторник 14,10 Класна стая седми клас
Йордан Йорданов Седми Биология и здравно образование Понеделник 15,00 Класна стая седми клас
Ани Друмева Пети/Шести Математика

Понеделник

14,10 Класна стая пети и шести клас
 Ани Друмева Седми Математика Сряда  15,00 Класна стая седми клас
Ани Друмева Пети/Шести География и икономика Понеделник 15,00 Класна стая пети и шести клас
Маринела Пенчикова Седми Български език и литература Понеделник 14,10 Класна стая седми клас
Маринела Пенчикова  Пети/Шести История и цивилизации Четвъртък 15,00 Класна стая пети и шести клас
Маринела Пенчикова Седми География и икономика Четвъртък 14,10 Класна стая седми клас