Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

За училището

 

19 февруари - Патронен празник на училището

 

На 19 февруари нека думите на Апостола отново отекнат в сърцата и душите ни.

Нека си спомним едни от най-великите му цитати...

"Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си."

"Дързост и постоянство!"

"Времето е в нас и ние сме във времето."

"Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република".