Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

План-програма БДП 2021 година.pdf

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

Уважаеми родители,

 във връзка с дейностите, които училището реализира по безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, празниците, коледната и зимна ваканция, и превенция на пътнотранспортния травматизъм бихме искали да Ви обърнем внимание върху поведението на учениците като пешеходци и велосипедисти при усложнени метеорологични условия (снеговалеж, мокри, плъзгави и заледени участъци).

Съветваме Ви да изисквате от тях да внимават и да спазват правилата за безопасно движение.

Осигурете им светлоотразителни знаци.

Не разчитайте на добросъвестността и вниманието на другите участници в движението.

Всички ние да бъдем постоянно ангажирани в опазването на най-уязвимите участници в движението – нашите деца.