Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Достъп до информацията

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпът до информация и прозрачността в управлението е един от основните приоритети на ОУ"Васил Левски", село Върбица. Целта на публикуваната информация на интернет сайта е тя да достигне до заинтересованите от дейността на училището: администрации, неправителствени организации, медии, родители , педагогически специалисти , ученици, гражданите на Република България, чужденците и лицата без гражданство.

Ако в публикуваните в сайта  документи не откривате конкретна информация, която Ви интересува, можете да се възползвате от правото си да получите допълнителна информация по Закона за достъп до обществена информация.  Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

     Адрес:

     село Върбица, община Горна Оряховица ул.”Божур” № 7

     Канцелария, етаж ІI, стая счетоводител и касиер, домакин

     тел:0878017232

     Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и по  е-mail: ouvarbica@abv.bg.

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация - изтегли тук

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация, такси и форми, в които се подържа информацията - изтегли тук

Заявление за достъп до обществена информация - изтегли тук

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване - изтегли тук

Правомощия на директора - изтегли тук