Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Достъп до информацията

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В Основно училище "Васил Левски"  се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

     Адрес:

     село Върбица, община Горна Оряховица ул.”Божур” № 7

     Канцелария, етаж І, стая главен счетоводител

     тел:0878017232

     Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и по  е-mail: ouvarbica@abv.bg.

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация - изтегли тук 

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация, такси и форми, в които се подържа информацията - изтегли тук

Заявление за достъп до обществена информация - изтегли тук

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване - изтегли тук

Правомощия на директора - изтегли тук