Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Симеон Тодоров- директор , учител по География и икономика, висше образование 

Манушка Дочева - старши начален учител, висше образование

Росица Костадинова - старши начален учител, висше образование 

Николинка Кенарева - старши учител по Български език и литература, Физическо възпитание и спорт, Химия и опазване на околната среда,Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство, прогимназиален етап, висше образование

Надежда Нейкова -  учител по Математика, Компютърно моделиране и информационни технологии, Физика и астрономия в прогимназиален етап,Технологии и предприемачество, висше образование

Ива Иванова - учител по Английски език и Физическо възпитание и спорт, висше образование

Маринела Пенчикова -  учител по  Български език и литература, История и цивилизации, Човекът и природата, География и икономика, Музика и Изобразителни изкуство, висше образование

 Христина Касабова- учител ЦОУД 1-4 клас, начален етап

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Мария Бъчварова- счетоводил

Кирилка Димитрова - касиер, домакин

Тодор Тодоров - шофьор, автобус

Стефан Пантелеев- чистач/хигиенист

Зоя Стефанова- образователен медиатор