Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 

Йордан Йорданов -  директор, висше образование, Биология и химия

Манушка Дочева - старши начален учител, висше образование, образование НУП

Росица Костадинова - старши начален учител, висше образование НУП

Цонка  Чергиланова- учител начален етап, висше образование НУП

Николинка Кенарева - старши учител по Български език и литература, прогимназиален етап, висше образование, Българска филология

Станислава Енчева - учител по Математика, Информационни технологии в прогимназиален етап, висше образование

Симеон Тодоров - учител в прогимназиален етап, висше образование, История и География, Английски език

Георги Стоянов-учител ЦДО прогимназиален етап, висше образование

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 

Кирилка Димитрова - касиер, домакин

Мария Бъчварова - счетоводител

Стефан Пантелеев - огняр

Сали  Асанов - шофьор

Тюркен Тахирова-чистач/хигиенист