Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 

Маринела Пенчикова -  директор, висше образование, прогимназиален етап,  Български език и литература и история

Манушка Дочева - старши начален учител, висше образование, образование НУП

Росица Костадинова - старши начален учител, висше образование НУП

Симеон Тодоров- учител по История и цивилизации, География и икономика, Физическо възпитание и спорт и Английски език, висше образование 

Николинка Кенарева - старши учител по Български език и литература, Физическо възпитание и спорт, Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, прогимназиален етап, висше образование, Българска филология и физическо възпитание

Надежда Нейкова -  учител по Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Музика и Изобразително изкуство в прогимназиален етап, висше образование

 Христина Касабова- учител ЦОУД 1-4 клас, начален етап

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 

Ирена Димитрова- счетоводител

Кирилка Димитрова - касиер, домакин

Пламен Лунгов - шофьор, автобус

Стефан Пантелеев- чистач/хигиенист

Анелия Борисова- образователен медиатор