Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 

Йордан Йорданов -  директор, висше образование, Биология и химия

Манушка Дочева - старши начален учител, висше образование, образование НУП

Росица Костадинова - старши начален учител, висше образование НУП

Симеон Тодоров- учител по английски език, висше образование 

Николинка Кенарева - старши учител по Български език и литература и физическо възпитание и спорт, прогимназиален етап, висше образование, Българска филология и физическо възпитание

Надежда Нейкова -  учител по Математика, Информационни технологии в прогимназиален етап, висше образование

Мариела Пенчикова- учител на История и цивилизации, Български език, прогимназиален етап, висше образование, Българска филология и история

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 

Мария Бъчварова- счетоводител

Кирилка Димитрова - касиер, домакин

Тодор Тодоров - шофьор, автобус

Стефан Пантилеев- чистач/хигиенист