Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 

Йордан Йорданов -  директор, висше образование, Биология и химия

Манушка Дочева - старши начален учител, висше образование, образование НУП

Росица Костадинова - старши начален учител, висше образование НУП

Цонка  Чергиланова- учител начален етап, висше образование НУП

Денка Балабанова- старши учител група целодневна организация на учебния ден начален етап

Николинка Кенарева - старши учител по Български език и литература, прогимназиален етап, висше образование, Българска филология

Вероника Русева- учител по Математика, Информационни технологии в прогимназиален етап, висше образование

Симеон Тодоров - учител в прогимназиален етап, висше образование, История и География, Английски език

Валентин Витанов -учител по физическо възпитание и спорт, висше образование

Мариела Пенчикова- учител на група целодневна организация на учебния ден прогимназиален етап

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 

Ирина  Тончева- главен счетоводител

Кирилка Димитрова - касияр, домакин

Стефан Пантелеев - огняр

Тодор Тодоров - шофьор, автобус

Юсеин Адилов-чистач/хигиенист

Мирем Адилова- образователен медиатор