Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Мисия и визия

Мисия:

Екипът на Основно училище “Васил Левски“ чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

Визия:

Да се изгради конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.