Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Информация за предстоящи обучения за педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогически специалисти, заявили желание да участват
1 Атестирането- неизбежно и безопасно ZOOM.US  04 юни 2022 год. 10,00 часа- 18,00 часа „ИДЕЯЛЕНД” ЕООД 1
Дизайн на урока с интегриране на технологии  Microsoft Teams  11 юни 2022 год.  09,00 часа-17,00 часа  Дидакта Консулт
Проектиране на STEM урок  Microsoft Teams 25 юни 2022 год.  09,00 часа-17,00 часа  Дидакта Консулт  1
             
             
             
             
             
             

Прикачени документи

план за квалификация.pdf